Letselschade door een medische fout

Van een medische fout is sprake, wanneer er medisch verwijtbaar wordt gehandeld door een zorgverlener. Ook kan een medische fout ontstaan, wanneer er juist nagelaten is om te handelen. In beide gevallen kan een arts of het ziekenhuis aansprakelijk zijn.

Een arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen een medische fout en een complicatie. Fout gegaan is immers niet altijd fout gedaan. U kent ongetwijfeld het verhaal over het verkeerde been dat werd afgezet. Dit is redelijk eenvoudig te beoordelen. Anders ligt het bij een complicatie. Een complicatie is een realistisch risico, dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep (bijvoorbeeld een wondinfectie na een operatie). Bij een medische fout heeft de arts daadwerkelijk iets verkeerd gedaan. Of juist nagelaten te handelen. Bij een complicatie hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Aansprakelijkheid bij een medische fout Wanneer u het gevoel hebt slachtoffer te zijn van een medische fout, dan dient u de aansprakelijkheid van de betreffende zorgverlener aan te kunnen tonen. Dat een arts al toegegeven heeft, dat er iets is fout gegaan is daarbij vaak niet voldoende. Het verzamelen van bewijs is over het algemeen een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Uw medisch dossier dient opgevraagd en beoordeeld te worden door een medisch adviseur. De kosten voor deze beoordeling komen voor uw rekening. Hierbij dient u zich te realiseren dat het aantonen van een medische fout vaak erg lastig is en er een risico bestaat dat u met de gemaakte kosten blijft zitten. Alleen op het moment dat de aansprakelijkheid van de betreffende zorgverlener kan worden aangetoond heeft u ook recht op vergoeding van de gemaakte kosten.

Bel mij terug

Vul dit formulier in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.


Waardering van cliënten

,,Tot onze niet geringe verbazing (na al het getraineer) troffen wij vanochtend op onze rekening het geclaimde schadebedrag aan. Daarvoor past een dankzegging aan u en de uwen. Wat wij, naast de professionele volhardendheid, gewaardeerd hebben is de communicatie: wij zijn door u en uw medewerkers steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ook al waren er geen “vorderingen” te melden, dan liet men even weten dat de zaak niet vergeten werd. Nogmaals onze dank daarvoor!''
de heer Elshout - 06 Feb 2015


Gratis advies

Heeft u gratis advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.