Gratis second opinion letselschade

Gratis second opinion

Als uw zaak al in behandeling is bij een andere belangenbehartiger dan kan het zijn dat u twijfels heeft over de aanpak of de voorgestelde (eind-)regeling. Wij adviseren u dan bij Care Letselschade een second opinion aan te vragen. Graag nemen wij vrijblijvend uw volledige dossier door, waarna wij u een deskundig en helder advies geven. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

Rechtsbijstand verzekerden

Mensen met een rechtsbijstandverzekering zullen de zaak bij hun eigen rechtsbijstandverzekeraar in behandeling geven. Helaas niet altijd tot hun volle tevredenheid!

Vaak horen wij de volgende klachten over rechtsbijstandverzekeraars:

  • Geen vaste dossierbehandelaar
  • Behandelaar telefonisch moeilijk of niet bereikbaar
  • Louter schriftelijke behandeling van de zaak
  • Verzekerden hebben vaak het gevoel alles zelf te moeten uitzoeken
  • Alles gaat erg langzaam

Care Letselschade stelt de belangen van u als slachtoffer centraal en houdt door middel van een actieve schaderegeling rekening met uw wensen.

Naast nieuwe schademeldingen kunnen ook lopende zaken, die al in behandeling zijn bij de eigen rechtsbijstandverzekeraar, ingeval van twijfel of ontevredenheid overgedragen worden aan Care Letselschade.

U bent immers niet verplicht om gebruik te maken van uw eigen rechtsbijstandverzekering !

Voor een beoordeling van de behandeling van uw dossier of een eindregelingsvoorstel kunt u de zaak voor een second opinion en/of verdere afwikkeling geheel vrijblijvend aan Care Letselschade voorleggen.

Schade Verzekering Inzittenden

Als u betrokken bent geweest bij een verkeersongeval, kunt u, als u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) hebt afgesloten, zowel de materiële als de immateriële schade (smartengeld) claimen bij de eigen SVI-verzekeraar. Het is echter verstandig om u ook in deze situatie bij te laten staan door een belangenbehartiger.

Wij adviseren u ook in SVI-zaken een letselschadespecailist van Care Letselschade in te schakelen.

Bel mij terug

Vul dit formulier in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.


Waardering van cliënten

,,Onze samenwerking hebben wij als plezierig ervaren en wij waarderen je inzet en moeite van de afgelopen jaren. En ook de tijd die je vrijmaakte om, als dat nodig was telefonisch e.e.a. te verduidelijken. Hartelijk dank daarvoor! Misschien leuk om nog even te vermelden dat Ngaio uiteindelijk een sportschool gevonden heeft waar de begeleiding erg goed is waardoor zij nu hele gerichte oefeningen kan doen en minder pijn in haar rug heeft.''
Ngaio en mevrouw Becht - 08 Feb 2017


Gratis advies

Heeft u gratis advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.