Verzekeraar Delta Lloyd moet voorschotten blijven betalen aan slachtoffer.

De rechtbank te Zutphen heeft beslist dat Delta Lloyd niet mag ophouden met het betalen van voorschotten. Aanleiding voor deze procedure was een aanrijding op 8 maart 2010 waarbij een vrouw als bestuurder van haar personenauto in botsing kwam toen een andere auto haar geen voorrang verleende. Die kwam namelijk uit een uitrit gereden en had moeten stoppen. Delta Lloyd heeft als WAM-verzekeraar van de veroorzaker de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend. Ten tijde van het ongeval exploiteerde het slachtoffer een schoonheidssalon. Na het ongeval heeft zij haar werkzaamheden nog enige tijd (met ondersteuning van derden) kunnen voortzetten, maar inmiddels heeft zij haar onderneming tegen het einde van 2011 moeten staken.

Gepubliceerd op 01 Jan 2017.

De vordering van het slachtoffer De vrouw vordert onder meer dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat alle door haar geleden en te lijden letselschade in juridisch causaal verband staat met het ongeval van 8 maart 2010 en dat Delta Lloyd wordt veroordeeld tot betaling tegen finale kwijting van alle letselschade. Voorts vordert zij dat er een neuroloog, een neuro-psycholoog en een psychiater worden benoemd die aan de hand van de IWMD vraagstellingen 2010 onderzoek zullen verrichten naar haar klachten en beperkingen. Ook wordt gevorderd dat er een arbeidsdeskundige wordt benoemd die aan de hand van de duurbelastbaarheidsbeperkingen onderzoek zal doen naar de arbeidsvermogensschade en de beperkingen in en rond de woning. Daarnaast wordt gevorderd dat de rechtbank de schade voor zover mogelijk bij begroting zal vaststellen dan wel nader zal opmaken bij staat en vereffenen volgens de wet.

Zij stelt dat zij, als gevolg van het ongeval waarschijnlijk blijvend lichamelijk en geestelijk letsel heeft opgelopen. Zij heeft aanhoudende pijnklachten. De klachten en beperkingen zijn van dien aard en ernst dat zij haar onderneming heeft moeten beëindigen. In de maanden dat zij haar bedrijf runde, groeide het klantenbestand van 600 naar 900 klanten. Met name de ontharingen van buitenlandse vrouwen was een omzetsucces. Er is nu dus sprake van verlies aan arbeidsvermogen doordat zij alle activiteiten in haar eigen bedrijf heeft moeten staken. Daarnaast zijn er meerdere schadeposten, waaronder onder meer buitengerechtelijke kosten en immateriële schade (smartengeld). Voor het ongeval was ze een zeer actieve en levenslustige vrouw die veel werk kon verzetten met twee kinderen en een huishouding. Na het ongeval is haar leven volledig veranderd en is zij geïsoleerd geraakt.

Het verweer van Delta Lloyd Delta Lloyd wil allereerst dat de rechtbank de vrouw niet-ontvankelijk zal verklaren in haar vorderingen, althans haar deze zal ontzeggen met haar veroordeling in de kosten van het geding. Delta Lloyd betwist namelijk dat de gestelde klachten werkelijk bestaan. Delta Lloyd betwist voorts dat medisch gezien causaal verband bestaat tussen de gestelde klachten en beperkingen en het bewuste ongeval.

Delta Lloyd voert naast de verweren in de hoofdzaak het volgende aan. De vrouw heeft voor een aanzienlijk andere aanpak van de schoonheidssalon gekozen dan haar voorgangster. Zij heeft grote investeringen gedaan, terwijl zij er voor heeft gekozen om geen, of in ieder geval aanzienlijk minder, producten te verkopen. Het is dan ook zeer de vraag in hoeverre zij, het ongeval weggedacht, een succesvolle onderneming had kunnen drijven, waarbij Delta Lloyd ook wijst op de onervarenheid als zelfstandig onderneemster. Een hoger jaarinkomen dan ongeveer € 26.000,00 bruto zou in ieder geval niet te verwachten zijn. De vrouw heeft in 2010 een werkloosheidsuitkering ontvangen van circa € 15.000,00. Delta Lloyd heeft aan de vrouw in totaal aan voorschotten € 33.000,– voldaan. Dit betekent dat de schade wegens verlies aan arbeidsvermogen minder is dan de betaalde voorschotten, aldus Delta Lloyd. Ook betwist men de omvang van de gestelde kosten en doorlopende lasten. Delta Lloyd betwist dat de zakelijke lasten niet door de vrouw beëindigd kunnen worden. In die zin heeft de vrouw aldus Delta Lloyd, niet voldaan aan haar schadebeperkingsplicht.

De beoordeling door de rechtbank De rechtbank vindt het voldoende aannemelijk dat er als gevolg van de aanrijding waarbij de vrouw betrokken is geraakt, sprake is geweest van een mechanisch te begrijpen geweldsinwerking op de cervicale wervelkolom. Het door de vrouw gepresenteerde klachtenpatroon, zoals dat naar voren komt in de door haar overgelegde stukken, past in het beeld van een post whiplashsyndroom. In deze is niet van belang dat de klachten in medische zin niet objectiveerbaar zijn. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de gepresenteerde klachten niet reëel, ingebeeld, voorgewend of overdreven zouden zijn (Naar: Zwolse Algemene/De Greef).

Geen alternatieve oorzaken voor de klachten

In het kader van deze voorlopige voorziening wordt dan ook geoordeeld dat er een causaal verband bestaat tussen (enige van) de gepresenteerde klachten en het ongeval. Immers, er is nog niet gebleken dat er een alternatieve oorzaak/alternatieve oorzaken zijn aan te wijzen voor het ontstaan en in standhouden van bedoeld klachtenpatroon. Dat de nekklachten en de psychische klachten niet al direct maar pas in een later stadium zijn vermeld, is niet voldoende om in het kader van de voorlopige beoordeling te concluderen dat voormeld causaal verband niet aannemelijk is. Niet betwist is dat er bij de vrouw sprake is van een post traumatische stress stoornis die, bij gebreke van andere aanwijzingen, eveneens als ongevalsgerelateerd moet worden aangemerkt. Voorts is op dit moment voldoende aannemelijk dat de ongevalsgerelateerde klachten tot zodanige beperkingen hebben geleid dat zij als gevolg daarvan thans niet in staat is tot enige loonvormende arbeid, hetgeen wordt onderschreven door de beslissing van het UWV d.d. 5 januari

Bel mij terug

Vul dit formulier in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.


Waardering van cliënten

,,Ik wil u graag hartelijk bedanken voor het werk dat u voor mij heeft gedaan en het resultaat dat u heeft bereikt.''
Mevrouw Zaziemblowski - 25 May 2022


Gratis advies

Heeft u gratis advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.