Ramon Schuijers

Ramon is na een aantal jaren ondernemerschap in 1997 bij toeval terecht gekomen op de schadeafdeling van een verzekerings-maatschappij. Het ‘schadevak’ greep hem direct en hij besloot hierin verder te gaan.


Alle vakopleidingen en vakgerichte cursussen werden met goed gevolg doorlopen, inclusief de opleidingen van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) voor de gevorderde letselschadebehandelaar.

Na jaren ervaring te hebben opgedaan bij zowel WA-verzekeraars als rechtsbijstandverzekeraars is Ramon weer zelfstandig ondernemer geworden, en heeft een aantal jaren op freelancebasis voor opdrachtgevers gewerkt, zoals verzekeraars, gevolmachtigde kantoren, gespecialiseerde letselschadebureaus en slachtoffers.

In 2010 kreeg hij de kans om een langer gekoesterde wens ten uitvoer te brengen: het starten van een eigen letselschadekantoor. Care Letselschade is hiervan het prachtig resultaat.

Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) initieert en bewaakt door middel van het Register dat schade-experts hun dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau houden. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie (PE-punten). Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven Register-Experts te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit. Ramon is jarenlang ingeschreven geweest als register expert (Nivre-re) en voldoet daarmee aan de hoge eisen. Zie hiervoor: www.nivre.nl/het-register/toon-register . Per november 2018 heeft hij zich uit laten schrijven uit dit register.Ramon Schuijers
Expert Personenschade
https://linkedin.com/rschuijers