Ruben van den Berg

Ruben: “Ik wil mijn cliënt alle zorgen uit handen nemen, zodat deze zich volledig op diens herstel kan richten. En natuurlijk de vergoeding krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dat doe ik samen met een team van zeer enthousiaste collega’s.”


Na enkele omzwervingen is Ruben in 1999 op de schadeafdeling van een verzekerings-maatschappij terecht gekomen. Al snel wist hij dat hij verder wilde in het “schadevak.” Eerst als schadebehandelaar en later als letselschadebehandelaar. Hiervoor werden dan ook vele vakopleidingen en vakgerichte cursussen succesvol doorlopen. Bij deze WA-verzekeraar leerde hij ook Ramon al kennen.

In 2002 is hij voor een grote rechtsbijstand-verzekeraar gaan werken, omdat hij nadrukkelijk de belangen van slachtoffers wilde gaan behartigen. Ruim 10 jaar werkte hij hier met veel plezier. Toch zocht hij een nieuwe uitdaging. In april 2013 deed zich de uitgelezen mogelijkheid voor. Een hernieuwde samenwerking met Ramon bij Care Letselschade. Een kleinere, flexibele organisatie met een zeer enthousiast en gemotiveerd team. Daardoor wordt er snel ingespeeld op de wensen van de cliënt en kan hem of haar nog meer persoonlijke aandacht worden gegeven.

Het NIVRE initieert en bewaakt door middel van het Register dat schade-experts hun dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau houden. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie (PE-punten). Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit. Ruben volgt momenteel de laatste gespecialiseerde opleidingen om ingeschreven te worden als register expert (Nivre-re) waarmee hij dan ook aantoonbaar aan de hoge eisen voldoet.Ruben van den Berg
Expert Personenschade